เครื่องบันทึกเวลา นำเข้า USB ระเบียบพนักงาน เวลาทำงาน ตั้งตารางเวลา คำนวณเวลาทำงาน รายงาน จัดการประตู ตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
จัดการแผนก
จัดการประเภทการลา
วันหยุดประจำปี
ระเบียบพนักงาน
ตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่มพนักงานลืมลงเวลาเข้าออก