ห้างหุ้นส่วน บูรพาคอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำหน่ายบัตร Proximity Card , Mifare Card S50 S70 , Temic 5777 920 MHz UHF Longer Active Card , 433 MHz
Longer Active Card , PVC Card , Key Tag Card ( พวงกุญแจ )
 
 
 HIP0001
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
43.7 * 30.5 * 5.3 mm
 HIP0002
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
35.3 * 28 * 6.4 mm
 HIP0003
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
40.5 * 32 * 4.2 mm
 HIP0004
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
46 * 28.5 * 5 mm
       
 HIP0005
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
53 * 37.5 * 9.8 mm
 HIP0006
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
52.5 * 35.2 * 9 mm
 HIP0007
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
55.8 * 37.3 * 8.8 mm
 HIP0008
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
51.4 * 32.3 * 5.6 mm
       
 HIP0009
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
50.3 * 32 * 6.8 mm
 HIP0010
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
34.8 * 23 * 3.9 mm
 HIP0011
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
55.5 * 35.5 * 7 mm
 HIP0012
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
55 * 37.5 * 6.9 mm
       
 HIP0013
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
51 * 40 * 9 mm
  HIP0014
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
51 * 38 * 8.8 mm
 HIP0015
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
39 * 39 * 5 mm
 HIP0016
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
53.9 * 33.8 * 5 mm
       
 HIP0017
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
37.5 * 31 * 5.5 mm
 HIP PJ001
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
51.2 * 51.2 * 6.5 mm
 HIP PJ002
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
48 * 36.2 * 6.5 mm
 HIP PJ003
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
56 * 36 * 6.5 mm
       
 HIP PJ004
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
39 * 39 * 5.5 mm
 HIP PJ005
 Key Tag
วัสดุ ABS ขนาด
33 * 48 * 4.5 mm