การรีเซ็ตโปรแกรม Hip Time
      สำหรับเมนูเริ่มระบบใหม่นั้นใช้สำหรับเริ่มต้นระบบใหม่เช่นต้องการลบข้อมูลทั้งหมด ทั้งลายนิ้วมือ การลงเวลา หรือล้างระบบใหม่ทั้งหมด สามารถใช้เมนูนี้ได้ทัันที