การเคลียร์สิทธิ์ admin ผ่านโปรแกรม HIP Time
      ปัญหาสำหรับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้น คือ เมื่อผู้ดูแลระบบนั้นมีเหตุที่จะต้องลาออกหรือเปลี่ยนผู้ดูแลระบบ โดยที่ไม่ได้มีการเพิ่มลายนิ้วมือไว้ก่อน ทำให้ไม่สามารถ
ไม่สามารถเข้าเมนูต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการใช้งานเมนูเกี่ยวกับระบบ จะต้องปลดล็อคที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือก่อน วิธีการเคลียร์สิทธิ์นั้น
สามารถทำได้ดังนี้
 
      1. เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือผ่านโปรแกรม Hip Time ( สามารถใช้ได้ทั้งแบบ TCP/IP , USB ต้องลง Driver ก่อน )
 
 
      2. เลือกเมนูฟังก์ชั่นของระบบ >> เคลียร์สิทธิ์ผู้แลทั้งหมด