หลักการสแกนลายนิ้วมือเพื่อจัดเก็บผู้ใช้ใหม่ (เพิ่มลายนิ้วมือ)
     การจัดเก็บลายนิ้วมือนั้นเป็นส่วนสำคัญอันดับแรกๆที่จะต้องเรียนรู้ลงมาจากการเปิด - ปิดเครื่อง ดังนั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจ
ก่อนซึ่งหลักการนั้นก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากมาก
      วิธีการจัดเก็บลายนิ้วมือ
     สำหรับการเพิ่มลายนิ้วมือนั้นต้องสแกนลายนิ้วมือ 3 ครั้งทั้งนี้เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือให้มีความถูกต้อง โดยปกติแล้วเครื่องจะสามารถ
จัดเก็บลายนิ้วมือได้เมื่อสแกนลายนิ้วมือมีความคมชัดใกล้เคียงกัน คือ 2 ใน 3 ครั้ง เครื่องจะจัดเก็บนิ้วมือ ที่เหมือนกัน 2 ครั้ง
 
 
 
 
     
      วิธีการเพื่อลงเวลาทำงาน
     ส่วนการสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาการทำงานนั้นในการสแกนแต่ละครั้งนั้นให้วางนิ้วเพียงครั้งเดียว