เล่น Internet เครื่องจะติดไวรัสมั้ย
     มีผู้ใช้หลายท่านมักจะถามว่าใ่้้ช้งานอ่านอินเตอร์เน็ตจะติดไวรัสมั้ย ทั้งนี้จากที่เคยได้ทดลองไม่ลงโปรแกรมป้องกันไวรัส แต่มีการ
ใช้งานเพียงคนเดียว โดยการใช้ที่อยู่ในขอบเขตจำกัดเช่น เข้าเว็บที่มีความปลอดภัย ซึ่งส่วนมากเป็นเว็บข่าวทั่วๆไป ความเสีี่ยงของ
การติดไวรัสถือว่าน้อยมาก ก็ปรากฏว่าเครื่่องไม่มีการติดไวรัสแต่อย่างใด จึงได้ลองเข้าเว็บต่างๆที่ไม่ค่อยเหมาะสม ซึ่งก็ไม่ติดไวรัส
แต่จะเป็นในส่วนของ Banner โฆษณาต่างๆที่มักเข้ามาอยู่ในเครื่องโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ก็ไม่ควรไปคลิ๊ก pop up โดยที่ไม่อ่านก่อน
เช่น ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสมา ซึ่งเป็นค่อยที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้่จัก เพราะนำมาติดตั้งกลายเป็นว่าเจ้าโปรแกรมดันเหมือน
กับว่าเป็นเวอร์ชั่นหลอก ไม่เต็ม แทนที่จะป้องกันกลายเป็นสร้างความรำคาญแทน
 
     ดังนั้นจึงขอสรุปคร่าวๆดังนี้สำหรับภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ต
   1. ไวรัสนั้นมีโอกาสที่จะเข้าสู่เครื่องเราได้แต่น้อยหากเข้าเว็บไซด์ที่ปลอดภัย
   2. หลีักเลี่ยงการดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะมีโอกาสเสียงค่อนข้างมากในการติดไวรัส
   3. หลีกเลี่ยงการ click link แปลกจาก Email หรือ MSN ที่มีลักษณะแปลก เช่น Link ที่เข้าสู่เว็บไซด์อนาจาร เป็นต้น
   4. หากเครื่องมีการใ้ช้งานหลายๆคน ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
 
อาการไม่สามารถใช้งานจาก Run ได้
Virus Kido
virus กกก , virus .exe