ยืดอายุ Power Supply ไม่ให้เสียบ่อย
     Power Supply นั้นถือว่าเป็นส่วนที่เริ่มต้นทั้งหมดของชุุดจ่ายไฟ ให้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบัน Power Supply นั้นเป็น
วงจรแบบ Switching ข้อดีของ วงจรแบบนี้คือ ไฟที่ได้มีลักษณะที่เรียบ และ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้กับ Power Supply
อีกที่ แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Power ในลักษณะนี้นั้นหากมีไฟฟ้า กระชากเข้ามามากๆ ตัว Power นั้นจะเสียก่อน ซึ่งถือว่าเป็นการ
ป้องกันไฟที่ดีให้กับตัวเมนบอร์ดไม่ให้เสียหาย เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงกว่า Power Supply มากรวมไปถึงอุปกรณ์ตัวอื่นๆ
ดังนั้นการดูแลรักษาอุปกรณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานขึ้น
 
     ข้อแนะนำในการเลือกซื้อและใช้ Power Supply
   อะไรบ้างที่เป็นโหลดของ Power Supply
    - Mainboard
    - HDD
    - VGA
    - CD Rom
    - พัดลมระบายความร้อน
    - ไฟแสดงสถานะต่างๆภายในเครื่อง
 
     1. ต่อโหลดให้เหมาะสมกับ Power Supply ที่ใช้ โหลดคืออุปกรณ์ที่ต่อไฟจาก Power Supply ยกตัวอย่างเช่น Powerขนาด
450 W ที่มีขายตามแหล่งสินค้าไอที ต่อเข้ากับ พัดลมขนาดใหญ่ 12" 2 ตัว 8" 3ต้ว อย่างนี้ก็ถือว่ามากเกินไปจะทำให้ Power
เสีย ได้บ่อยๆ
     2. เลือกกำลังวัตต์ให้เหมาะกับงานที่ใช้ เช่น ถ้าใช้ตามบ้านทั่วไปก็ 450W แต่ควรต่อโหลดให้เหมาะสม แต่ถ้าหากใช้งานที่
มากขึ้น คือต้องเปิดในระยะเวลานาน หรือ มีการต่อโหลดเพิ่มไปจากพัดลมระบายความร้อนเช่น VGA ที่ใช้กำลังไฟมากๆ ก็อาจจะต้อง
เลือก Power Supply ที่มีคุณภาพให้เหมาะกับการใช้งาน
    3. ควรทำความสะอาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Power Supply เพื่อเป็นการยืดอายุอุปกรณ์ด้วย