Download CPE Autorun ป้องกัน Autorun.inf
     ไฟล์ Autorun.inf นั้นเป็นไฟล์ สำหรับให้แสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งทุกๆตัวที่เป็นไฟล์ชนิดนี้ไม่ใช่ไวรัสทั้งหมด แต่เนื่องจาก
ไวรัสได้ใช้หลักการทำงานประเภทนี้ ใช้เป็นตัวเรียกการทำงานโดยอัติโนมัติ ผ่านการทำงานของ อุปกรณ์ Removable Drive
เช่น Flash Drive หรือ Harddisk External เป็นต้น ดังนั้นเครื่องควรจะมีโปรแกรมข้างต้นในการป้องกันไวรัสประเภทนี้ไว้ก่อน
แต่ทั้งนี้ CPE Autorun นั้นก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไวรัสได้เสมอไป โดยเฉพาะไวรัสจำพวก .exe ที่ค่อนข้างมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ
โปรแกรมนี้สร้างและพัฒนาโดยคนไทยนับว่ามีประสิทธิภาพดีที่เดียว
 
     การติดตั้ง
     หลังจากที่ Download แล้วให้ Copy ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้ ใน Drive C จะดีกว่า โปรแกรมจะ Run เข้าสู่ส่วนของ Start Up
เอง แค่นี้ก็เสร็จ
โปรแกม CPE Autorun
ดาวน์โหลดโปรแกรม