ตัวอย่างโปรแกรมกับงานที่ใช้ในรูปแบบต่างๆ
    จากใช้คอมพิวเตอร์นั้นสำหรับ Software นั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานในระบบงานต่างๆ ดังนั้นวันนี้จึงขอยก
ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในระบบงานต่างๆ
 
Web Brower
Graphic Design
Music & Movie
ชื่อโปรแกรม / Software
ประเภทของงาน
Microsoft Word ใช้สำหรับการจัดพิมพ์งานเอกสาร
Winamp , Aimp2 ฟังเพลง
AutoCad ออกแบบงานก่อสร้าง
Power DVD ใช้ดูหนัง
Translator โปรแกรมแปลไทย - อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย
Nero โปแกรมเขียนแผ่น
Macromedia Dreamweaver ออกแบบเว็บไซต์
Photoshop งานออกแบบด้านภาพกราฟฟิก
Acrobat , Froxit ใช้กับงานเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF
Internet Download Manager ช่วยในการดาวน์โหลดให้เร็วยิ่งขึ้น
MSN ใช้สำหรับ Chat
Skype สำหรับ Chat หรือคุียโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
CPE Autorun ตรวจจับไวรัส Autorun.inf บน Flash Drive
IE , Firefox , Google Chrome ใช้สำหรับเล่นอินเตอร์เน็ต
Camfrog ใช้สำหรับ Chat และ ดูภาพ Webcam
Microsoft Publisher ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นามบัตร โบรชัว
Cakewalk งานทางด้านดนตรี ออกแบบ - ตัดแต่งเสียงเพลง
Lightbox โปรแกรมควบคุมระบบไฟใน เธค หรือ ผับต่างๆ
Express โปรแกรมสำหรับผู้ทำบัญชี
Alcohol 120 % โปรแกรมสำหรับคัดลอกแ่ผ่น
Winrar ใช้สำหรับบีบอัดไฟล์
Corew Draw สำหรับออกแบบป้าย หรือ ใช้ในงานตัดสติ๊กเกอร์
SPSS ทำสถิติงานวิชาการ
CPU-Z ดูุคุณสมบัติต่างๆของเครื่อง
    สำหรับโปรแกรมในการใช้งานต่างๆยังมีอีกมากมาย ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆสำหรับโปรแกรมที่มีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมหรือความถนัดของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งมีทั้ง Freeware และ ลิขสิทธิ์