Flash Drive ไวรัสเยอะนัก Format ซะให้หมด
    ปัญหาไวรัสนั้น แฟลตไดว์ นี่แหละที่จะโดนเจ้าไวรัสโจมตีได้ง่าย ทำให้บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะเปิดแฟลตไดว์ได้ หรือเมื่อนำไป
ใช้ในเครื่องอื่นก็ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆนั้นมีปัญหาไปด้วย ดังนั้นหากไม่มีข้อมูลที่สำคัีญมากนัก การฟอร์แมต หรือ ล้างข้อมูลออก
ทั้งหมด ซึ่งทั้งไวรัสและข้อมูลจะไม่เหลือเลยในแฟลตไดว์ ทำได้ง่ายๆดังนี้
      - เข้าไปที่ My Computer คลิ๊กขวาที่แฟลตไดว์
      - คลิ๊กขวาเลือกที่ Format
      - หากต้องการฟอร์แมตแบบเร็วให้เลือก quick ง่่ายๆแค่นี้ก็จบ