เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะช้าหรือเร็วดูได้จากอะไรบ้าง
    ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น แต่ละเครื่องนั้นก็จะมีความสามารถในการทำงานที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่คุณสมบัติหรือสเปคของแต่ละเครื่อง
นั่นเอง ทีนี้อะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยบอกให้รู้ว่าเครื่องของท่านนั้นเร็วหรือช้าเพียงใด
    - เมนบอร์ด และ CPU อุปกรณ์ทั้งสองนี้จะต้องคู่กันเนื่องจากทั้งสองอย่างนี้ต้องมีสเปคที่ตรงกันจึงจะทำงานร่วมกันได้ เช่น Intel778
CPU ก็จะต้องรองรับกับบอร์ดด้วย ซึ่ง ในข้อนี้หาก CPU มากก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านประมวลผลได้เร็วตามสเปคของ
CPU ส่วนเมนบอร์ดไม่ขอกล่าวถึงเพราะจะลงรายละเีอียดค่อนข้างลึก
 
 
    - RAM นั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะให้เครื่องของท่านนั้นช้า หรือ เร็ว บางเครื่อง CPU มาก แต่แรมน้อย ผลที่ได้ก็คือเครื่องช้าอยู่ดี
ซึ่งก็พบมากจากเครื่องที่ลูกค้าซื้อคอมที่ประกอบสำเร็จมาทั้งนี้ก่อนซื้อให้ท่านศึกษาก่อนที่จะเลือกซื้อ สำหรับความเร็วและหน่วยความ
จำของแรมนั้นก็มีหลายขนาด หลายประเภทเช่น
           - DDR400 512 MB       - DDR400 1 GB       - DDR2 800 1GB เป็นต้น
หมายความว่า แรมมีขนาดช่องส่งข้อมูลหรือ Busที่ 400 ขนาดความจำ 512 MB เป็นต้น
 
 
    - Harddisk นั้นเครื่องของท่านจะช้าหรือเร็ว ฮาร์ดดิสก็ถือว่ามีความสำคัญเช่้นกัน เพราะการจะเข้าถึงข้อมูลนั้นความเร็วรอบของ
ฮาร์ดดิสนั้นก็มีความเร็วที่ต่างกันออกไป
 
 
    - OS เป็นปัจจัยหนึ่งที่นับว่าสำคัญมากเพราะว่าหากเครื่องของท่านปราศจากไวรัสแล้วแน่นอนเครื่องของท่านสามารถที่จะทำงาน
ได้ตามปกติ