ไวรัสแฝงตัวที่ไหนได้บ้าง
     ไวรัส คือ code หรือ โปรแกรม ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้ระบบหรือไฟล์ต่างๆทำงานผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งความสามารถของมัน
ในขณะนี้นั้นถือว่าพัฒนาไปมากและค่อนข้างยุ่งยากในการกำจัด ซึ่งหากเราต้องการที่จะกำจัดมันแล้วก็ต้องทราบก่อนว่าเจ้าไวรัสนั้น
สามารถเข้าไปฝังตัวที่ใดได้บ้าง ซึ่งก็จะแนะนำในส่วนมากที่ไวรัสนิยมเข้าไปฝังตัว
     - Flash Drive หรือ Removeable Drive เช่น MMC การ์ด Memory ในรูปแบบต่างๆเป็นต้น ซึ่งอยู่กล้องถ่ายรูปและมือ
ถือก็ติดไวรัสได้เช่นกัน
     - Harddisk ฮาร์ดดิส ส่วนมากแล้วเราจะแบ่งกัน 2 Drive หลัก คือ C และ D ซึ่งปัจจุบันไวรัสนั้นได้มีความสามารถที่จะแพร่กระจาย
ตัวเองลงไปใน Drive D: ซึ่งจะเป็นจำพวก ไวรัส .exe ที่มีการเรียกการทำงานผ่าน Autorun.inf อีกที ซึ่งหากไม่ลบออกก่อนที่จะล้าง
ระบบใหม่ก็จะติดอีกโดยอัตโนมัติแน่นอน
     - ในส่วนของ Drive C: นั้นเป็น Drive หลักของระบบ Window ซึ่่งง่ายต่อการถูกโจมตีการไวรัส ซึ่งส่วนหลักๆที่ ไวรัสจะเข้า
โจมตี มีดังนี้
 
ตัวอย่างไวรัส .exe ในไฟล์ temp
ไวรัสในส่วนของ Startup เมืิ่อเปิดระบบมามันจำทำงานทันที
     - Start UP Program คือ ส่วนที่เปิดเครื่องมาแล้วไวรัสสามารถเรียกตัวมันเองให้ทำงานได้ทันที
     - Folder Option คือส่วนที่ไวรัสจะต้องซ่อนและไม่ให้เมนูแสดงไฟล์ซ่อนนั้นทำงาน ซึ่งสมัยก่อนไวรัสจะนิยมซ่อนเมนูนี้ แต่
ปัจจุบันนั้นถ้าเป็น จำพวก .exe , .dat , .scr .dll จะไม่ซ่อนเมนูนี้แต่เมื่อเราสั่งแสดงไฟล์ซ่อน เมนูนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เช่นกัน
     - Task Manager คือส่วนที่จะเข้าไปดูกา่ีรทำงานของระบบ โปรแกรม หรือ การทำงานของตัวไวรัสเอง ดังนั้นไวรัส ก็จะทำหน้าที่
ซ่อนเมนูนี้ พบมากในไวรัส จำพวก bad1,2,3
     - Recycle Bin เป็นส่วนที่เจ้าไวรัสมักไปซ่อนตัวประจำหากลบไม่หมดมันอาจจะกลับมาอีกได้
     - temp เป็นลักษณะที่ใำกล์เคียงกับ Recycle Bin ต้องตามไปลบออกให้หมด
     - System32 เป็นส่วนหลักอีกส่วนหนึ่งของระบบที่ไวรัสมักจะโจมตี
และยังมีส่วนต่างๆอีกมากเช่น System , IE Internet , Temparary File , System Restore , Driver ที่เรา Backup เอาไว้
นี่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ได้แนะนำไว้คร่าวๆ
 
ไวรัสในส่วนที่อยู่ใน System32 ลักษณะ Hidden File