บริการงาน Outsource ให้กับ ICAN
   
Central Festival Beach พัทยา
ตัวอย่างบางส่วน
เช่น Shop Lee , Miss Sixty , Top Man , 5CM , H2O , Puppet
   
Central Festival ชลบุรี
   
Central Center พัทยาเหนือ
ตัวอย่างบางส่วน เช่น The Body Shop , Man U
   
Royal Garden พัทยา
ตัวอย่างบางส่วน เช่น FCUK , Lee , 5CM ฯลฯ
   
Robinson ศรีราชา
ตัวอย่างบางส่วน เช่น Clarin , Body Shop , H2O เป็นต้น
   
Outlet Mall พัทยาใต้