ความต่างของค่า IP65 และ IP68 ของกล้องอินฟราเรด
    สำหรับค่า ip ของกล้องวงจรปิดนั้น ไม่ใช่ค่า ip ที่ใช้ในระบบเน็ตเวิร์ค ที่ก็มีค่าเลขไอพีเช่นกัน แต่ในกล้องวงจรปิดนั้นมีความ
    หมายที่ต่างกันออกไป
    IP - Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
    ในกรณีของกล้องวงจรปิดมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถของตัวถังของกล้องในการป้องกันวงจรภายในจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
    ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นความทนทานในการใช้งานของกล้องนั่นเอง
    ความหมายของตัวเลขหลักแรก
    0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
    1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
    2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
    3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  เช่น เครื่องมือ สายไฟ
    4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
    5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
    6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้
    ความหมายของตัวเลขหลักที่สอง
    0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
    1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
    2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
    3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน  60 องศาจากแนวตั้ง
    4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
    5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
    6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
    7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
    8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้
 
     IP 65 จึงมีความหมายว่า สามารถป้องกันฝุ่นได้และสามารถป้องกันน้ำได้ระดับหนึ่ง เช่น อยู่ภายนอกอาคารที่มีชายคาได้ หรือ ติด
    ภายนอกอาคารได้แต่ไม่สามารถติดใต้น้ำได้ ตัวอย่างของ Model ที่มีค่า IP65 HV-104 , HV-120 - HV-127 เป็นต้น
     IP 68 จึงหมายความว่า สามารถป้องกันฝุ่นได้และสามารถทนน้ำทนฝนได้เป็นอย่างดี หรือ สามารถติดตั้งทั้งภายนอกอาคารและติด
    ตั้งใต้น้ำไดที่มีปริมาณแรงดันที่ไม่มาก ทั้งนี้สาเหตุที่กันน้ำได้ดีหรือการซีลสูญญากาศที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง สำหรับกล้องรุ่นที่มีค่า IP68
    HV-115 , HV-116 , HV-117