เครื่องสำรองไฟกับระบบกล้องวงจรปิด
    สำหรับระบบกล้องวงจรปิดนั้น ก็จัดว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน เนื่องจากในกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
    อะแดปเตอร์ ต่างก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากไฟ AC ที่ใช้มีการตกบ่อยหรือไฟกระชาก ก็อาจที่ทำให้อุปกรณ์
    กล้องวงจรปิดนั้น เกิดความเสียหาย หรือ อายุการใช้งานน้อยลงได้ ถึงแม้อุปกรณ์ จะดีแค่ไหน หากเจอไฟกระชากแรงๆแล้ว
    ก็มักจะเสียแทบทั้งสิ้น
      ความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องสำรองไฟ
    สำหรับลูกค้าบางท่านที่มั่นใจในระบบไฟฟ้าภายในแล้วว่าไฟไม่ตก หรือ กระชากบ่อยๆ ก็สามารถที่จะไม่ต้องใช้เครืองสำรองไฟ
    แต่เบื้องต้นนั้นทางฝ่ายช่างจะแนะนำให้ใช้เอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เอง
      เครื่องสำรองไฟทำอะไรได้บ้าง
    1.ใช้ในการสำรองไฟได้ในขณะที่ไฟฟ้าในระบบดับสนิท ส่วนจะสำรองได้นานเท่าไรขึ้นอยู่กับขนาดของตัวสำรองไฟ
    2.ใช้ในการป้องกันไฟตก และ กรองไฟให้เรียบ Stabilizer
      อายุการใช้งานของเครื่องสำรองไฟ
    ส่วนมาก Battery จะมีประมาณขั้นต่ำที่ประมาณ 1 ปี ตัวเครื่องประมาณ 2 ปีขึ้นไป
 
เครื่องสำรองไฟ
 
แบตเตอรี่