ง่ายนิดเดียวกับการนำภาพออกจาก DVR ด้วย Flash Drive
    สำหรับเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้ในการนำภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดมาใช้นั้น Removable Drive หรือ Flash Drive ที่เรา
    ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน และ ยังสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
      ความสามารถที่ยังถูกจำกัด
           - เนื่องจาก Format ของ Removable Drive นั้นจะถูกกำหนดด้วยรูปแบบ Fat32 ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลจึงถูกกำหนด
             ให้มีความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลที่ไม่เกิน 2 GB หรือ ประมาณไม่เกิน 18 นาที ในการดึงข้อมูลที่มีการบันทึกทั้งหมด
             ดังนั้นการดึงข้อมูลจึงมักนิยมใช้ในการดึงภาพออกมาในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาตรวจสอบ