ติดกล้องวงจรปิดโดยไม่ต้องบันทึกภาพได้หรือไม่
    กล้องวงจรปิดนั้นโดยทั่วไปแล้วหลักในการใช้งานถ้าอธิบายอย่างง่ายก็คือ นำภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดเข้ามาบันทึกที่เครื่อง
    บันทึกภาพ (DVR) แต่ถ้าเราต้องการที่จะติดกล้องเพื่อดูภาพอย่างเดียว เพื่อดู เช่น ในการติดตามพฤติกรรมการ ทำงานของลูกน้อง
      สามารถทำได้ดังนี้
           - หากกล้องที่้ต้องการดูนั้นมีเพียงแค่ 1 ตัว ก็สามารถที่จะต่อกล้องวงจรปิดเข้ากับทีวีรับภาพได้เลย
 
 
           - กรณีกล้องวงจรปิดที่ต้องการดูตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไป นั้นจะไม่สามารถทำตามวิธีแรกได้อีกเพราะการจะเลือกรับภาพจากทีวีนั้น
           จะไม่สามารถทำได้ เพราะทีวีนั้นจะเลือกแสดงได้ทีละ 1 Channel ใน AV Mode ดังนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะรวมภาพ
           ก่อนที่จะส่งภาพไปที่จอแสดงภาพ สำหรับอุปกรณ์ที่จะรวมภาพนั้น สามารถใช้อุปกรณ์ได้ 2 ชนิดคือ
           - DVR เครื่องบันทึกทั่วไปแต่ไม่ต้องใส่ตัวเก็บข้อมูล (Harddisk) ท่านก็จะสามารถรับภาพจากกล้องได้ทีละหลายตัว
 
           - Switcher เป็นเครื่องสำหรับรวมภาพก่อนที่จะส่งเข้าจอแสดงภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูภาพเพียงอย่างเดียว
             แต่ที่ต่างจาก DVR คือ จะใส่ HDD เพื่อต้องการดูภาพในภายหลังไม่ได้ เพราะคุณสมบัติของอุปกรณ์ประเภทนี้คือใช้สำหรับ
             ดูภาพเพียงอย่างเดียว และ ข้อที่ต่างจาก DVR คือจะไม่สามารถดูผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ Switcher ยังสามารถเลือกเล่น
             ภาพสลับไปมาเพื่อสามารถดูได้ครบทุกมุมอีกด้วย