กล้อง CCTV ใช้สายอะไรได้บ้างในการ Wire สาย
    ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นการส่งสัญญาณภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ มายังส่วนรับ
    รับภาพ โดยทั่วไปแล้วสายที่เราใช้กันนั้นคือสาย Coaxial Cable ในที่นี้จะแสดงรายละเอียดที่ใช้ักับกล้องเท่านั้น
           - RG6 64 ไม่นิยมใช้กับงานกล้อง
           - RG6 128 จำนวนซีล 128 เส้น 90% Shield เดินสายได้ไกลสุดประมาณ 150 เมตร สามารถเดินได้ทั้งภายใน - ภายนอก
           - RG6 144 จำนวนซีล 144 เส้น 95% Shield เดินสายได้ไกลสุดประมาณ 450 เมตรสามารถเดินได้ทั้งภายใน - ภายนอก
           - RG6 144 Sling จำนวนซีล 144 เส้น 95% Shield เดินสายได้ไกลสุดประมาณ 450 เมตร สามารถเดินได้ทั้งภายใน -
             ภายนอก มีสลิงในการเดินสายระยะไกล
           - RG11 168 จำนวนซีล 168 เส้น 99% Shield เดินสายได้ไกลสุดประมาณ 650 เมตร สามารถเดินได้ทั้งภายใน - ภายนอก
           - RG11 168 Sling จำนวนซีล 168 เส้น 99% Shield เดินสายได้ไกลสุดประมาณ 650 เมตร สามารถเดินได้ทั้งภายใน -
             ภายนอก มีสลิงในการเดินสายระยะไำกล
 
 
      Shield นั้นเป็นส่วนที่ช่วยในการป้องกันสัญญาณรบกวน ส่วนสายที่ทำให้เดินได้ไกลหรือใกล้นั้นอยู่ที่ขนาดของแกนในของ
    สายว่ามีขนาดเพียงใด
      ยังมีสายประเภทอื่นอีกมั้ยที่ใช้กับกล้องวงจรปิดได้
    สำหรับกล้องวงจรปิดนั้นสำหรับระยะทางที่ไกลออกไป เราก็สามารถประยุกต์ใช้สายอื่่นๆเข้ามาช่วยได้อีกคือ
           - Lan UTP Cat5 คือสามารถใช้สาย Lan เข้ามาประยุกต์แต่จะต้องมีตัวแปลงสัญญาณให้สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิด
           - Fiber OPTIC คือ เส้นใยแสงขนาดเล็กสามารถเดินสายได้ในระยะที่ไกลมากๆ