ชิปเซตในกล้องวงจรปิด CCTV Chip Set
    Chip เปรียบเสมือนเป็นฉากรับภาพ ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ
           - CCD เป็นชิพที่มีคุณภาพดี ใช้ได้ดีแม้มีปริมาณแสงน้อย ให้ความคมชัดของภาพที่ดี ปัจจุบันจะใช้ชิพประเภทนี้
           - CMOS เป็นชิพที่ต้องใช้ปริมาณแสงมากกว่า แบบ CCD
      คุณภาพของชิพในค่ายต่าง ๆ
           - Sony คุณภาพสีจะสดใส ซึ่งจะใช้ได้ดีเมื่อดูสีในโทนอบอุ่น เช่น สีแดง เหลือง ซึ่งชิปโซนี่ก็มีหลายๆรุ่น เช่น Super Had ,
    Exview
           - Panasonic คุณภาพดี จะใช้ได้ดีเมื่อดูสีในโทนเย็น เช่น ฟ้า น้ำเงิน ส่วนสี อย่างสีแดงจะดูหม่นจนกลายเป็นสีม่วง
           - Sharp คุณภาพปานกลาง ภาพที่ได้จะคมชัดสู้ Sony , Panasonic ไม่ได้ ถ้าแสงปกติภาพที่ได้จะสวยดี แต่ในพื้นที่ที่มีแสง
    น้อยภาพจะขึ้น Snow (เม็ดจุดขาวที่จอภาพ) เร็ว
 
ตัวอย่าง ชิพโซนี่
      ขนาดของ Chip set
           ขนาดของชิพเซตนั้นยิ่งใหญ่ถือว่ายิ่งดี เนื่องจากมีพื้นที่ในการรับแสงมาก จะได้ภาพที่คมชัดซึ่งก็จะมีราคาแพงมาก
           - 1/2" ให้คุณภาพที่ดีมาก
           - 1/3" นิยมใชิในปัจจุบัน
           - 1/4" พบได้ในกล้องปัจจุบันเช่นกัน
           ดังนั้นเลนส์ก็จะต้องมีความสอดคล้องกับชิพด้วย คือเลนส์จะต้องสร้างภาพที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับชิพ หากชิพใหญ่เลนส์ก็จะ
    ยิ่งแพง
           เลนส์สำหรับชิพ 1/2" สามารถใช้กับชิพ 1/3" , 1/4" แต่1/3" และ 1/4 ได้แต่เลนส์สำหรับชิพที่เล็กกว่าจะไม่สามารถใช้
    แทนกับเลนส์ที่มีขนาดชิพที่ใหญ่กว่าได้ คือ 1/4" นำไปใช้กับ 1/3" หรือ 1/2 "ไม่ได้