ลักษณะของภาพที่ได้จากกล้องอินฟราเรด IR CCTV
    ในลักษณะการทำงานของกล้องอินฟราเรดนั้น สามารถที่จะจับภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แม้กระทั่งที่มืดสนิทก็สามารถที่
จะบันทึกแล้วสามารถที่จะมองเห็นภาพได้ แต่ลักษณะภาพนั้นจะเป็นในลักษณะขาวดำ ซึ่งเราสามารถเห็นลักษณะของพื้นที่หรือบุคคล
ที่อยู่ในตำแหน่งๆนั้นได้
      ตัวอย่างภาพ Led ทำงานบนกล้องอินฟราเรด ซึ่งระยะการมองได้ไกลมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ Led ในกล้องแต่ละตัว
 
 
 
      ลักษณะภาพจะเห็นเป็นลักษณะขาวดำ ซึ่งจะเห็นเป็นภาพลักษณะนี้ในช่วงสนิทที่ตาคนไม่สามารถมองเห็นได้หรือมองเห็นได้
เพียงเลือนลางเท่านั้น Led ก็จะทำงานทันทีดังภาพ
 
 
ภาพจาก Turbosound Real Experience Pattaya