การใช้ Balun สำหรับการเดินสายกล้องวงจรปิดระยะไกล
    ข้อจำกัดสำหรับการใช้สายสัญญาณในการ Wire สาย RG6 นั้นคือหากมีระยะทางที่ไกลมากๆแล้วสัญญาณจะไม่สามารถส่งไปถึงเครื่อง
    บันทึกภาพได้ ดังนั้น Balun ตัวแปลงความต้านทานเป็นอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งกล้องCCTV ให้เป็นเรื่องง่ายเพราะสามารถ
    ใช้สายUTP CAT5Eที่มีอยู่ผ่าน BALUN(หัว-ท้าย)ก็สามารถส่งสัญญาณที่ Video,Data และไฟDCผ่านสาย UTP ได้ทันที
 
    ซึ่งระยะของ Balun นั้นมักใช้กับระยะของการเดินสายที่เกินจากสายRG คือ 300 เมตร ขึ้นไป ซึ่งระยะของ Balun นั้นจะอยู่ที่ 400 - 600
    เมตร ซึ่งจะต้องมีทั้งตัวรับและตัวส่ง