การทดสอบระบบเบื้องต้นสำหรับระบบกล้องวงจรปิด
    ปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาหลักสำหรับระบบกล้องวงจรปิดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงพอสมควรนั่นก็คือ เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้ว
    ลูกค้าต้องการที่จะย้อนภาพดูแต่เครื่องบันทึกนั้นเกิดไม่บันทึกภาพบ้าง วันที่ที่บันทึกไม่ตรงบ้าง กล้องเสียบ้าง ภาพไม่ชัดบ้าง ทั้งนี้เนื่อง
    มาจากปัญหาที่เกิดจากการเอาใจใส่และความเท่าที่ควรในการใช้งานและการตรวจสอบระบบเบื้องต้น
    ปัญหาที่มักพบ
    1. ผู้ใช้ไม่ได้เปิดจอไว้เพื่อดูตลอดเวลาคือใช้ทีวีอันเดียวกับที่ใช้ดูทีวีภายในบ้านทำให้ไม่เห็นการบันทึกของภาพตลอดเวลา จึงไม่สามารถ
ทราบได้เลยว่าขณะนี้กล้องยังใช้งานได้หรือไม่
    2. ปัญหาจากการที่ไฟดับเป็นระยะเวลานานๆจนทำให้ไฟสำรองใน UPS หมด และเมื่อไฟมาอีกครั้ง UPS นั้นจะไม่สามารถเปิดเองได้
อัตโนมัติทำให้ระบบไม่ทำงาน เครื่องบันทึกจึงไม่มีภาพ
    3. สำหรับระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน แบตเตอรี่ที่มีในเครื่องบันทึกซึ่งเป็นไฟเลี้ยงที่ใช้สำหรับความจำวันที่ในเครื่อง
หากแบตเตอรี่หมดแล้วเครื่องบันทึกจึงไม่สามารถบันทึกตามเวลาจริงได้
    4. ระบบในเครื่องบันทึก Error โอกาสที่จะเกิดมีแต่น้อย มักจะทำให้เครื่องบันทึก ไม่สามารถบันทึกได้ ( ให้แจ้งช่างมาแก้ไข )
 
 
    แนวทางการตรวจสอบเบื้องต้น
    1. อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้งควรตรวจสอบว่ากล้องที่ติดตั้งทุกตัวยังมีภาพหรือไม่
    2. สถานะ Record ของ Harddisk ยังทำงานหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบ
    3. ทดสอบการดึงข้อมูลเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าระบบทำงานได้เป็นปกติ
    4. ทดสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟโดยการดึงปลั๊กไฟเข้าออกหากมีเสียงแจ้งเตือนและยังสำรองไฟได้แสดงว่าเครื่องทำงานปกติ
 
    ดังนั้นการทดสอบระบบนับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยเพราะกล้องวงจรปิดนั้นไม่ได้มีหน้าที่จับโจร
เพียงแต่มีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้เท่านั้น ฉะนั้นระบบจะต้องใช้งานได้จริงหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมา