การเลือกตำแหน่งในการติดตั้งให้เหมาะสม
    ในการเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น หากจะให้ช่างที่ทำการติดตั้งนั้นเป็นผู้กำหนดให้เลยคงจะดีง่าย แต่ใช่ว่าจะูถูกใจและ
    ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกครั้ง เพราะความคุ้ยเคยกับสถานที่ สิ่งแวดล้อมนั้น ลูกค้าย่อมมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าช่างที่เข้าไป
    ติดตั้งแน่นอน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะก่อนการติดตั้งไว้ดังนี้
       1. จำนวนกล้องที่ต้องการติด คือ พิจารณาจากมุมต่างๆที่เราต้องการเฝ้าระวัง หรือ ต้องการตรวจสอบ ซึ่งหากสรุปจำนวนได้แล้วว่า
    ต้องการติดทั้งหมดกี่จุด  เพื่อกำหนดขนาดของเครื่องบันทึก
 
       2. เลือกเครื่องบันทึกให้เหมาะสมกับกล้อง ซึ่งเครื่องบันทึกนั้นจะมีขนาดต่างๆดังนี้
           - 4 Channel หรือ 4 ช่องรับภาพ สามารถติดตั้งกล้องได้ตั้งแต่ 1 ตัวสูงสุดไม่เกิน 4 ตัว
           - 8 Channel หรือ 8 ช่องรับภาพ สามารถติดตั้งกล้องได้ตั้งแต่ 1 ตัวสูงสุดไม่เกิน 8 ตัว
           - 16 Channel หรือ 16 ช่องรับภาพ สามารถติดตั้งกล้องได้ตั้งแต่ 1 ตัวสูงสุดไม่เกิน 16 ตัว     
 
       3. ประเภทของกล้องที่จะติดให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ลูกค้าพิจารณาจากพื้นที่ หรือ จากคำแนะนำของช่างผู้ทำการติดตั้งดังนี้
           - หากต้องการดูภาพทั้งกลางวันและกลางคืน ในตอนกลางคืนนั้น แบ่้งย่อยได้อีกดังนี้
                3.1 มืดแต่มีแสงส่องถึงเช่นพื้นที่ที่อยุ่ในแหล่งชุมชน หรือ ริมถนน หรือ แสงไฟจากแหล่งต่างๆ
                3.2 มืดสนิท พื้นที่แคบ (ตาคนมองไม่เห็น) พื้นที่ไม่กว้างมาก เช่น ห้อง หรือ สำนักงานที่ปิดไฟมืด
                3.3 มืดสนิท พื้นที่โล่ง (ตาคนมองไม่เห็น) เป็นพื้นที่โล่ง เช่น ลาน หรือ สนาม
           - หากเป็นตามข้อ 3.1 สามารถใช้ได้ทั้ง กล้องสีมาตรฐานควรเลือกที่มีคุณสมบัติคือค่า Lux ต่ำ หรือ เป็น Day / Night หรือ ถ้า
             ใช้เป็นกล้องอินฟราเรดควรหลักเลี่ยงการติดตั้งไว้ใกล้แสงจากหลอดไฟ เนื่องจากจะทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเท่าที่ควร
           - หากเป็นตามข้อ 3.2 ควรใช้เป็นกล้องอินฟราเรดอย่างเดียว แต่ควรเลือกระยะอินฟราเรดให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น 12 เมตร
             15 เมตร หรือมากกว่านั้นเป็นต้นเพื่อกำหนดสเปคของกล้องให้เหมาะสม
           - หากเป็นตามข้อ 3.3 ควรใช้เป็นกล้องอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพของ Led ค่อนข้างดีหรือรุ่นใหญ่ เพราะหากระยะของอินฟราเรด
             ไม่พอนั้นภาพที่ได้ก็มืดสนิทแน่นอน อีกทั้งยังทำให้เปลืองเนื้อที่ในการบันทึกเร็วขึ้นด้วยเพราะภาพสีดำกินพื้นที่ในการบันทึกมากกว่า
 
       4. ต้องการเก็บภาพกี่วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิส ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 250 G - 2 TB ที่ใช้กันในปัจจุบัน
 
       5. ต้องการดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือไม่ ทั้งนี้การที่จะูดูผ่านอินเตอร์เน็ตได้นั้นสิ่งที่จะต้องมีดังนี้
           - อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง TOT , 3BB , Cable Net เป็นต้น
           - Router ที่มีุคุณสมบัติในการ Set ค่าที่สามารถทำให้กล้องดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
 
       6. รับคำแนะนำหรือปรึกษาช่างผู้ติดตั้งดูหน้างานก่อนเลือกและติดตั้งกล้อง